مشخصات کلی

مهدی بقائی
  • مهدی بقائی
  • معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان
  • شنبه, 24 مهر 1400, 11:19

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان 1394 1396
شهرداری اصفهان معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان 1393 1394
کد محتوا 11737

برچسب ها