شهروندان محترم جهت بازديد گروهي از مراکز وابسته به سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان شامل باغ گلها و مرکز تحقیقات محمودآباد از طريق مراجعه به آدرس اينترنتي .......... ثبت نام نمايند.

راه های ارتباطی

شماره تماس: 32674000

آدرس: اصفهان، خيابان 22 بهمن، مجموعه اداري، سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري اصفهان

کد محتوا: 32672

برچسب‌ها