پروژه ساماندهی عمده فروشان خواربار و خشکبار اصفهان

تحول در میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان

با افتتاح مجتمع‌های صنفی از سوی سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با هدف ساماندهی و توسعه مشاغل شهریکد محتوا 37222