رونمایی از ١۵ طرح جدید نورپردازی اصفهان

رونمایی از ١۵ طرح جدید نورپردازی اصفهان از سوی سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با فرمان شهردار اصفهان در شب عید قربانکد محتوا 37224