مشخصات کلی

مهدی بقائی
  • مهدی بقائی
  • معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان
  • شنبه, 24 مهر 1400, 11:19

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون شهردار و مدیرعامل سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان 1393 1394
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان 1394 1396
شهرداری اصفهان معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 11737

برچسب ها