شهر تاريخي اصفهان از قديم بعلت تعدد باغ ها و بوستان هاي متعدد بعنوان باغشهري در دل کوير مرکزي ايران شناخته مي شده است. شهروندان محترم مي توانند بمنظور آشنايي بيشتر با پارک ها، بوستان ها، مادي ها و انهارهاي شهر اصفهان به آدرس اينترنتي www.park.isfahan.ir مراجعه نمايند.

راه های ارتباطی

تلفن: 32674000 آدرس: اصفهان، خيابان 22 بهمن، مجموعه اداري، سازمان پارکها و فضاي سبز شهرداري اصفهان

کد محتوا: 32663

برچسب‌ها