این درخو.است شامل مشکلات شهروندان در خصوص نظافت ورفت ورب معابر شهری بررسی می‌گردد.

لطفا اینجا را کلیک نمایید.

کد محتوا: 33847

برچسب‌ها