مشخصات کلی

حسين اميري
حسين اميري
1349
معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان
چهارشنبه, 29 مرداد 1399, 23:02

تحصیلات

كارشناسي مديريت صنعتي از دانشگاه آزاد مبارکه
كارشناسي ارشد مديريت امور فرهنگي از دانشگاه آزاد خوراسگان
دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری از مؤسسه شاخص پژوه

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداري مباركه رئيس روابط عمومي 1371 1376
شهرداري قزوين مدير اداره روابط عمومي 1377 1379
شهرداری قزوين شهردار منطقه يك 1380 1382
شهرداري نجف آباد معاون اداری و مالی 1382 1388
سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري نجف آباد رئيس هئيت مديره 1382 1388
سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري قزوين عضو هئيت مديره 1388 1388
شهرداري شاهين شهر معاون اداری و مالی 1388 1392
شهرداري شاهين شهر سرپرست 1392 1392
شهرداری فولاد شهر شهردار 1392 1394
سازمان حمل و نقل همگاني لنجان عضو هئيت مديره 1392 1394
شركت پسماند شهري شهرداري هاي لنجان عضو هئيت مديره 1392 1394
شهرداری شاهين شهر شهردار 1394 1396
شركت مترو منطقه اي اصفهان و حومه عضو هئيت مديره 1394 1396
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 15 1396 1397
شهرداری اصفهان معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان 1397 درحال خدمت

مطالعات و پژوهش ها

تدوين برنامه پنج ساله اول شهرداري قزوين در سال 1379
تدوين برنامه پنج ساله اول شهرداري شاهين شهر در سال 1387
تدوين برنامه پنج ساله دوم شهرداري شاهين شهر در سال 1391
ارائه پايان نامه كارشناسي ارشد با موضوع تعيين نيازهاي آموزشي شهروندان در زمينه ترافيك در شهر اصفهان در سال 1386
ارائه مقاله آموزش هاي شهروندي با مبحث ترافيك و ارائه در همايش علمي و آموزشي شهرداري به مناسبت يكصدمين سال تأسيس شهرداريها در ارديبهشت 87
ارائه مقاله شهروند مداري و شهروند سالم، ارائه شده در همايش شهر سالم شاهين شهر تير 1387
مقاله شيوه هاي آموزش شهروندي در زمينه بازيافت، ارائه شده در همايش 3 روزه پسماندهاي شهري دانشگاه آزاد خوراسگان و چاپ در كتاب همايش در خرداد سال 87 و همايش پسماندهاي شهري در مشهد مقدس در سال 1387
تهيه مقاله شهرداريها و چالش پيش روي سال 1389و ارائه در همايش شهر فردا
تهيه مقاله مديريت و بودجه ريزي در شهرداريها در سال 1387
تهيه مقاله بررسي وظايف فرهنگي شهرداريها در سال 1388
تهيه مقاله تبليغات در سال 1386
تهيه مقاله مديريت بحران در سال 1387
مديريت و اجراي طرح شهرداري شاهين شهر و خدمات نوين الكترونيكي 2 (طرح جامع نرم افزاري سيستم شهرسازي، نوسازي، بايگاني و آرشيو الكترونيكي)
مديريت و اجراي طرح شهرداري شاهين شهر و خدمات نوين الكترونيكي 1 (طرح جامع نرم افزاري مالي و حسابداري، درآمد و محاسبه عوارض)
مديريت و اجراي طرح شهرداري شاهين شهر و خدمات نوين الكترونيكي 3 (طرح جامع نرم افزاري اتوماسيون اداري و ...)
مديريت و اجراي طرح سيستم مديريت كيفيت 90001 ISO
مديريت و اجراي طرح مديريت ايمني و بهداشت شغلي 18001 OHSOS
مديريت و اجراي طرح مديريت زيست محيطي 14001 ISO
مديريت و اجراي طرح سيستم رسيدگي به شكايات مشتريان 10001 ISO
کد محتوا 7083

برچسب ها