شهرداری اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
کارکرد باغ وحش صفه از صبح دیروز تغییر کرد

کارکرد باغ وحش صفه از صبح دیروز تغییر کرد

اجرای بیش از 37 هزار متر لوله کشی برای آبیاری فضای سبز پروژه شهید سلیمانی

اجرای بیش از 37 هزار متر لوله کشی برای آبیاری فضای سبز پروژه شهید سلیمانی

۱۲ گلزار شهدای شهر ساماندهی می شود

۱۲ گلزار شهدای شهر ساماندهی می شود

ثبت شکایات مردمی

ثبت شکایات مردمی

ارتباط با شهردار اصفهان

ارتباط با شهردار اصفهان

درخواست پاکسازی زمین های بایر

درخواست پاکسازی زمین های بایر

نصب سازه داربستی

نصب سازه داربستی

مجوز احداث پل بر روی مادی ها

مجوز احداث پل بر روی مادی ها

درخواست مجوز خاکبرداری و تخریب

درخواست مجوز خاکبرداری و تخریب

درخواست حمل و نقل نخاله ساختمانی

درخواست حمل و نقل نخاله ساختمانی

ثبت شکایات تخلفات شهری

ثبت شکایات تخلفات شهری

صدور مجوز نصب تابلو صنفی

صدور مجوز نصب تابلو صنفی

درخواست دیوارنگاره

درخواست دیوارنگاره

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

سامانه مناقصه و مزایده های الکترونیک شهرداری اصفهان

درخواست حذف ایستگاه بازیافت

درخواست حذف ایستگاه بازیافت

تقویم بازیافت

تقویم بازیافت

درخواست نظافت و رفت و روب

درخواست نظافت و رفت و روب

 بیش از 8 هزار جایگاه تبلیغاتی در سطح شهر اصفهان نصب شد

بیش از 8 هزار جایگاه تبلیغاتی در سطح شهر اصفهان نصب شد

چشم انداز

چشم انداز

صفحه‌ها